Neyzen Tevfik
Neyzen Tevfik

Gezindim saz-ı hicranımla binbir perde üstünde/ Şu aheng-i hayatın darbını taksime yeltendim/ Karar ettim adem-abad-ı gamda fasl-ı hiçide/ Şunu derkeyledim ancak ki barım kendime kendim.